Farsta gymnasium

Farsta gymnasium var fram till och med 2014 den enda gymnasieskolan i Farsta. Numera finns endast grundskolor och förskolor kvar på orten. Det beror på att Farsta gymnasium lades ned efter vårterminen 2014 på grund av bristande ekonomi. Under det föregående året, 2013, hade gymnasiet gått med 13,9 miljoner kronors förlust. De elever som fanns kvar på skolan när den lades ned flyttades till Midsommarkransen, där de kunde gå färdigt sin utbildning. Gymnasieskolans gamla lokaler renoverades, och höstterminen 2015 kunde en grundskola öppna där, med klasser från förskolan upp till nionde klass. Elever flyttades till skolan från Hästhagsskolan och Kvickentorpsskolan (två andra av de nuvarande grundskolorna i Farsta), liksom årskurs fyra till nio från Adolf Fredriks musikklasser. Sammanlagt får den nya skolan runt 1000 elever.1280px-Farsta_gymnasium_sydvästra_fasaden

Innan Farsta gymnasium lades ned hade det dock en lång historia bakom sig. Det grundades redan 1963, och hade sedan dess växt till att ha runt 800 elever. På skolan kunde man läsa sex olika program: Barn- och fritidsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Idrottsprogrammet och Individuella programmet. Skolans Idrottsprogram var en del av en uttalad hälsoprofil som skolan hade, vilket bland annat innebar att eleverna kunde välja att sex timmar i veckan utöva någon av sporterna fotboll, handboll, ridsport, basket, orientering, innebandy eller golf. Skolan hade också en egen hälsostudio och hälsopedagog, där eleverna (och personalen) kunde få individuella träningsprogram.

Farsta gymnasium utmärkte sig också när det gällde utvecklingen av IT inom skolvärlden, då de år 2006 startade ett projekt som innebar ett trådlöst nätverk i hela skolan, och en bärbar dator till varje elev och lärare.

I Sverige är utbildning gratis både på gymnasienivå och på högskolenivå, om man skulle vilja studera vidare efter gymnasiet. I många andra länder är dock så inte fallet. Ett vanligt exempel på detta är USA, där en högskoleutbildning kan kosta hundratusentals kronor. Om du planerar att studera utomlands efter gymnasiet kan du därför behöva en stor budget

gazeti