Farstas historia

Det moderna Farsta som vi känner igen idag kan sägas ha fötts på 1950-talet. Det var nämligen i mitten av det årtiondet som generalplanen för Farstas byggnation antogs. Farsta skulle i princip byggas efter samma plan man använt i Vällingby, och bli en så kallad ABC-stad: en förortsstad med arbetsplatser, bostäder och centrum inom samma område. Att Vällingby var förebilden för Farsta var tydligt om inte annat genom att både uppdragsgivaren, Svenska bostäder, och arkitektbyrån, Backström & Reinius, var desamma som vid konstruktionen av Vällingby centrum. Först på 50-talet började man alltså bygga flerfamiljshus i området, och Farsta blev snabbt ett område befolkat av unga familjer, som byggde bo tillsammans för första gången. Om du nyss har skaffat ditt första egna boende vet du att det är mycket att tänka på innan allt är på plats. En sak som man lätt kan glömma är att installera ordentliga solskydd för fönstren. Ett snyggt och praktiskt sätt att hålla starka solstrålar ute är att installera markiser. Om du bor i just Farsta kan du köpa markiser i Stockholm från Hagasolskydd.se.800px-Farsta_Centrum_2010

Planerna på att bygga Farsta centrum som en slags sydlig motsvarighet till ABC-staden Vällingby i norr formulerades redan 1953 av den dåvarande stadsplanedirektören i Stockholms stad, Sven Markelius. Dessa planer godkändes som sagt 1955, men trots det dröjde det ända till 1959 innan byggnationen av centrumet kunde börja. Förseningen berodde bland annat på att tunnelbanans kapacitet var begränsad; tunnelbanestationen i Farsta centrum tillkom inte förrän 1958. Efter att byggnationen påbörjats gick konstruktionen av centrumet dock snabbt: det invigdes 1960 och stod helt färdigt bara tre år efter att det första spadtaget tagits, 1961. Totalt hade projektet kostat 60 miljoner kronor.

Farsta centrum blev Sveriges då största stadsdelscentrum, och väckte stor uppmärksamhet både i Sverige och internationellt. Vid invigningen fanns bland annat en filial av NK i köpcentrumet, liksom varuhusen Kvickly och Tempo och en biograf med 531 platser. Köpcentrumet lockade många människor och blev ett slags utflyktsmål.

Farsta centrum är idag landets fjärde största köpcentrum, efter en stor renovering 1998 då man tog hänsyn till centrumets 60-talskaraktär och bevarade så mycket av den som möjligt.

gazeti