Inlägg taggade med "farsta centrum"

Farstas historia

Farstas historia

Det moderna Farsta som vi känner igen idag kan sägas ha fötts på 1950-talet. Det var nämligen i mitten av det årtiondet som generalplanen för Farstas byggnation antogs. Farsta skulle i princip byggas efter samma plan man använt i Vällingby, och bli en så kallad ABC-stad: en förortsstad med arbetsplatser,Läs mer

gazeti