Inlägg taggade med "historia"

Farsta gymnasium

Farsta gymnasium

Farsta gymnasium var fram till och med 2014 den enda gymnasieskolan i Farsta. Numera finns endast grundskolor och förskolor kvar på orten. Det beror på att Farsta gymnasium lades ned efter vårterminen 2014 på grund av bristande ekonomi. Under det föregående året, 2013, hade gymnasiet gått med 13,9 miljoner kronorsLäs mer

Farstas historia

Farstas historia

Det moderna Farsta som vi känner igen idag kan sägas ha fötts på 1950-talet. Det var nämligen i mitten av det årtiondet som generalplanen för Farstas byggnation antogs. Farsta skulle i princip byggas efter samma plan man använt i Vällingby, och bli en så kallad ABC-stad: en förortsstad med arbetsplatser,Läs mer

gazeti